Actievoorwaarden Woningen

Actie Drie maanden proefverkopen

Actie Drie maanden proefverkopen


Voorwaarden
- De actie loopt van 1 mei 2019 t/m 31 december 2019
- Bij HuitingSchoon, makelaars en adviseurs en Buitenwonen-Noord, Lauwers 14, 9405 BL Assen, verder te noemen “de makelaar”
- Deelnemers kunnen kosteloos hun woning in de verkoop doen. Zij betalen geen opstartkosten. De makelaar zorgt voor een professionele fotopresentatie, plattegronden, een Funda presentatie en een full-service verkooptraject.
- Binnen 3 maanden na het tekenen van de verkoopopdracht kunnen deelnemers de verkoopopdracht intrekken zonder iets aan de makelaar verschuldigd te zijn.
- Indien de woning binnen 3 maanden wordt verkocht is de overeengekomen courtage verschuldigd, echter geen verkoopkosten.
- Indien de deelnemer na 3 maanden de verkoopopdracht niet intrekt loopt de verkoopopdracht stilzwijgend door. Indien de verkoopopdracht ná 3 maanden wordt ingetrokken worden de opstartkosten als intrekkingskosten in rekening gebracht.
- Als de woning na 3 maanden wordt verkocht wordt de overeengekomen courtage in rekening gebracht samen met de opstartkosten.


Deelnemers aan de actie Drie maanden verkopen nemen tevens deel aan de actie “Gratis mountainbike of racefiets met fietskleding”
Voorwaarden
- De actie geldt voor alle verkoopopdrachten waarop de normale Voorwaarden en Tarieven HuitingSchoon van toepassing zijn. Combinatie met andere acties of kortingen is niet mogelijk.
- Deelnemers dienen uiterlijk 1 december 2019 een woning in de verkoop te doen.
- Onder de eerste tien deelnemers die uiterlijk op 31 december 2019 hun woning onvoorwaardelijk verkopen wordt een mountainbike of racefiets met fietskleding van HuitingSchoon verloot.
- Indien gedurende de actieperiode niet van tenminste tien deelnemers de woning definitief wordt verkocht, behoudt de makelaar zich het recht voor om geen fiets te verloten.
- De winnaar stemt er mee in dat ten behoeve van promotie voor de makelaar foto’s worden gemaakt die kunnen worden gepubliceerd op de website, social media en gedrukte media.
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De administratie van de makelaar dient als bewijs.
- In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de makelaar.