Uw locatie met visie ontwikkelen
Daarom stellen we
prikkelende vragen
HS header 04

Elk gezond landbouwbedrijf is in ontwikkeling. Binnen het beleid van de overheid wilt u vooral uw eigen koers varen. Misschien wilt u uitbreiden en nieuwe kansen creëren. Of uw bedrijf juist beëindigen en ontwikkelen tot een toplocatie voor ruimtelijk wonen. Welke keuze u ook maakt, we zetten samen een realistisch plan op. Gericht op een gezonde toekomst.

In het verleden zijn agrarische bedrijven te vaak op de verkeerde plek of op de verkeerde wijze ontwikkeld. Vaak werd gekozen voor oplossing van een probleem op korte termijn, zonder richting of visie. Naar onze mening is het de kunst om het geheel steeds te blijven overzien en tegelijkertijd mogelijkheden te creëren voor een financieel gezonde en goede toekomst.

Klankbord en planontwikkelaar
Wij zijn graag uw adviseur. Zet ons tijdens het denkproces gerust in als klankbord en vraag ons waar gewenst ook voor het opzetten van een plan. Daarbij werken we graag samen met onze partners: een adviseur ruimtelijke ordening, architect, subsidieadviseur en bouwbegeleider. Samen kijken we anders naar uw wensen en wellicht verder dan u zelf geneigd bent te doen.

Toegevoegde waarde
U kunt vertrouwen op onze brede expertise in agrarisch onroerend goed. We kennen alle ins en outs van thema’s als bouwblokvergroting, kavelruil, landgoedontwikkeling en duurzame energie. Ook zijn we volledig op de hoogte van regelgeving als de Natuurbeschermingswet (NB), het Programma Aanpak Stikstof (PAS), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en de uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte. Met die kennis krijgt uw plan extra toegevoegde waarde.