Wat u kunt doen bij onteigening
We zijn uw adviseur bij elke stap
HS header 05

Het is een vreemde gewaarwording wanneer de overheid over de bestemming van uw eigendommen beslist. Toch kan het u overkomen, als plannen worden gemaakt voor de aanleg van een nieuwe weg, een bedrijventerrein of natuur- of recreatiegebied. Of voor de bouw van woningen. Dan wilt u een specialist aan uw zijde. Die specialist zijn wij.

In de Onteigeningswet is vastgelegd dat de overheid door onteigening in het bezit kan komen van onroerend goed. Is hier sprake van en voldoet de overheid aan haar plichten? Dan mag u in principe worden onteigend. Wij staan u met raad en daad terzijde tijdens het gehele proces. Het vaststellen van de schadeloosstelling is niet eenvoudig; in de Onteigeningswet is dit summier geregeld. Wij brengen onze expertise in en verzorgen de onderhandeling namens u. Daardoor realiseren we een schadeloosstelling die past bij uw situatie. Met als doel dat u verder kunt.

Specialist in onteigening
Mede door het volgen van een specifieke opleiding hebben wij ons weten te specialiseren in onteigening. Wij kennen de Onteigeningswet, zijn op de hoogte van actuele jurisprudentie en beschikken over veel ervaring met het bepalen van schadeloosstellingen in onteigeningszaken. Naast deskundige taxateurs zijn wij natuurlijk ook stevige onderhandelaars. Vertrouw op ons.

Over onteigening
Onteigening gebeurt altijd tegen volledige vergoeding van de financiƫle schade: uw inkomens- en vermogenspositie moet voor en na de onteigening hetzelfde zijn. Emotionele schade wordt niet vergoed. De overheid is verplicht om eerst in goed overleg het onroerend goed te kopen. Dit wordt ook wel de minnelijke onteigening of minnelijke verkoop genoemd. U kunt dan aanspraak maken op een vergoeding voor vermogensschade, inkomensschade en bijkomende schade. Komt u er samen niet uit, dan kan de overheid overgaan tot een gerechtelijke procedure.