Beheer en pacht landbouwgrond
Gaan we goed voor u regelen
HS header 022

Heeft u niet de mogelijkheid om landbouwgrond te kopen? Of wilt u tijdelijk extra grond in gebruik nemen? Dan kan het pachten van landbouwgrond een optie voor u zijn! Hierbij huurt u (tijdelijk) een stuk landbouwgrond en betaalt hiervoor een pachtsom. Wilt u hulp bij dit pachttraject? HuitingSchoon helpt u graag. Wij hebben als agrarisch makelaar jaren ervaring in het pachten en verpachten van landbouwgrond en kunnen u daardoor geheel ontzorgen.

Landbouwgrond pachten of verpachten

Pachten of verpachten, wat houdt het in? (Ver)pacht heeft veel overeenkomsten met huur. Het verschil is dat als u grond voor landbouwactiviteiten wilt gebruiken, dit pacht wordt genoemd in plaats van huur. U sluit dan ook geen huurovereenkomst af, maar een pachtovereenkomst. Als u niet bekend bent met pachten of verpachten van landbouwgrond, dan kan dit een lastige materie zijn. Bij HuitingSchoon kunnen wij u hiermee helpen. Dankzij onze jarenlange ervaring weten wij alles van pachten en verpachten van landbouwgrond en kunnen u daardoor op de juiste wijze begeleiden.

Beheer van uw vastgoed

Naast hulp bij het pachten en verpachten van landbouwgrond kunt u ook bij ons terecht voor exploitatie, verhuur en instandhouding van uw landbouwgronden, bedrijfsgebouwen en alle andere onroerend goed. Wij kunnen het gehele traject uitvoeren waardoor wij u volledig kunnen ontzorgen. Weten wat wij voor u kunnen doen? Of heeft u vragen over het beheer van vastgoed? Neem dan gerust contact met ons op.

Hulp bij het verpachten van landbouwgrond?

Bent u niet bekend met pachten of verpachten van landbouwgrond? Geen probleem! HuitingSchoon zet graag haar kennis en ervaring voor u in, om u tijdens het (ver)pacht traject goed te begeleiden. U kunt bij ons terecht met alle vragen die u heeft over het pachten of verpachten van grond. Zo kunnen wij u onder andere adviseren over pachtbeëindiging, pachtovername en de bepaling van de pachtwaarde. Ook kunnen wij een professionele overeenkomst opstellen en zorgdragen voor de inschrijving bij de Grondkamer. Door deze uitgebreide begeleiding bent u ervan verzekerd dat u niet voor verrassingen komt te staan!