U wilt vooral een realistische taxatie
We staan garant voor
een deskundige aanpak
HS header 03

Er zijn vele redenen om een agrarisch bedrijf, landbouwgronden of ander agrarisch onroerend goed te taxeren. Van belang is dat die taxatie professioneel en onafhankelijk gebeurt. De markt, de fiscus en de bank zijn immers geneigd alle tot een andere waarde te komen. Wij staan garant voor een deskundige en realistische waardering.

We starten met de kadastrale recherche. We vragen de kadastrale leggers en kaarten op bij het Kadaster en brengen zo het agrarisch onroerend goed in kaart. Tevens vragen we naar het doel van de taxatie. Is er bijvoorbeeld sprake van verkoop? Of gaat het om een minnelijke waardering die nodig is vanwege beoordeling door de fiscus? Alle relevante informatie verzamelen we.

Taxatie
Vervolgens vindt de werkelijke taxatie plaats. De aard en de kwaliteit van de gebouwen en/of gronden zijn van belang, maar ook de ligging van het object in de omgeving. Daarnaast doen we nader onderzoek naar de juridische bepaaldheid, omgevingsfactoren, transacties uit het (recente) verleden, bestemmingsplanvoorschriften en eventueel toekomstige wijzigingen daarop. De verkregen informatie analyseren en beoordelen we. Hieruit volgt de door ons getaxeerde waarde.

Rapportage
In het taxatierapport beschrijven we onze bevindingen. De getaxeerde waarden worden weergegeven en onderbouwd met berekeningen en analyses. Vervolgens ontvangt u het rapport.