Henk Berkepies verkocht in 2015 zijn boerderij in Nooitgedacht, met 30 ha grond, twee melkveestallen, mestsilo, woonhuis en kantoor aan zijn broer en schoonzus.
“Ik heb geen dag spijt gehad van ons besluit om onze boerderij te verkopen.”
Portret Henk 2

Henk Berkepies: “Als derde generatie molk ik al vanaf mijn jeugd op deze boerderij. Mijn broer en ik namen het ouderlijk bedrijf over, maar zo’n tien jaar geleden besloten we in goed overleg op te splitsen: hij ging verder met de akkerbouw- en pluimveetak, ik met de melkveehouderij. Vervolgens sloot ik een forse SWAP af waarmee ik dacht dat ik mijzelf goed had ingedekt tegen renteschommelingen. Niets bleek minder waar. Toen de melkprijzen in 2009 sterk daalden werd duidelijk dat we niet goed waren gefinancierd. Ook de hoge zandgronden rondom deze boerderij waren niet ideaal voor de grasproductie, waardoor ik gras op afstand moest inkuilen. Het was goed gras, maar ik maakte wel meer kosten. Mijn vrouw en ik kochten extra koeien aan om de kosten te spreiden. Maar zelfs na een paar goede melkveejaren bleef het bedrijf kwetsbaar. Op initiatief van mijn vrouw zetten we in 2014 een verbeterplan op, waarbij we stuurden op optimalisatie en daar ook verschillende deskundigen bij betrokken. Een van hen was Erwin Huiting.

Besluit tot verkoop

Het mooie aan het verbeterplan was dat we ons bewust werden van de situatie. We kregen helder waarop we zelf nog grip hadden en stelden nieuwe doelen vast. Door de gesprekken met onze accountant wisten we dat vervanging van de oude stal voorlopig geen optie was. Daarop adviseerde Erwin vooralsnog te investeren in kleine stalverbeteringen. Op advies van onze dierenarts vervingen we de oude ligboxen en creëerden we een extra doorgang naar het voerhek. In een later stadium wilden we een muur slopen voor een betere ventilatie. Hoewel het verbeterde koecomfort tot minder uitval onder de koeien leidde, bleek krap een jaar later, in februari, dat we onze doelen niet hadden behaald. Mijn vrouw trok de conclusie dat er nog maar één weg open lag: onze locatie verkopen. Dat was een moeilijk moment. Maar na een nacht slapen viel er een zware last van mijn schouders. Het voelde zo goed, dat ik zeker wist dat ik wilde doorzetten. En ook zo snel mogelijk alles wilde verkopen.

Interesse door broer

We kozen voor een makelaar die qua visie het meest bij ons past. Dat was Erwin. Zijn aanpak sprak ons aan. Erwin werd ook direct geconfronteerd met mijn openheid en wens om zo snel mogelijk te stoppen. Her en der werd al belangstelling getoond. Dat mijn broer interesse had, had ik niet verwacht. Hij was immers geen melkveehouder. Maar in overleg met Erwin besloten we om eerst hem en zijn vrouw de ruimte te gunnen om onze locatie te kopen.

Bemiddeling tijdens proces

Erwin heeft in het hele proces uitstekend bemiddeld. Dan zie je dat expertise zichzelf terugbetaalt. Hij heeft, zowel bij ons als bij mijn broer en zijn vrouw, goed aangevoeld wat er speelde en daar ook steeds tijd en ruimte voor gemaakt. Als we ook maar ergens mee zaten, konden we hem bellen. Tegelijkertijd verloor hij onze belangen niet uit het oog. Door Erwins aanpak verliep het proces vrijwel vlekkeloos. Dat is belangrijk als je binnen de familie je bedrijf verkoopt. Al na zes weken was de deal rond en iedereen tevreden. In de periode daarna, zoals in het overleg met de Belastingdienst, konden we eveneens op Erwins deskundigheid rekenen.

Nieuwe uitdaging

Het was zoeken, hoe we verder konden. Maar het belangrijkste was dat we nu tijd hadden om goed na te denken. Of en hoe we als agrarisch ondernemer verder wilden. Samen hebben we de optie verkend om in Zweden te gaan boeren, een lang gekoesterde wens. Ondertussen werkte ik als zzp’er bij een mooi bedrijf in de buurt en hadden we nog een stukje land in Amen. Ruim een jaar na die ochtend in februari, tekenden we het voorlopig koopcontract van een ecologische melkveehouderij in Zweden. Ik heb geen dag spijt gehad van ons besluit. Ik kreeg de regie over de situatie terug. Daardoor kon ik een mooie, nieuwe uitdaging vinden. Dichtbij ons oude bedrijf zoeken we nu een tweede huis, waar ook onze oudste kinderen kunnen wonen. Ook dat doen we via HuitingSchoon.”

 

Relevante onderwerpen