Exterieur
Foto's
Omgeving
Kenmerken

Akkerbouw-/jongveebedrijf met modern woonhuis op schitterende locatie gelegen.

Schoolbrink 8 Langelo

Schoolbrink 8 Langelo

- Totale grondoppervlakte: 33.49.25 ha (huiskavel) + 08.85.00 ha (veldkavel)

- Prachtige locatie aan de rand van het dorp.

- Ligging nabij Roden en Norg.

- Ruim erf met fraaie woonboerderij en functionele gebouwen.

- Goede grondkwaliteit!

- Herontwikkelingsmogelijkheden (R.v.R / Wonen).

Minder grond is bespreekbaar!!

Op een schitterende locatie, aan de rand van het dorp gelegen, akkerbouw- / jongveebedrijf met een modern woonhuis, ruim achterhuis, werktuigenberging en ligboxenstal die uitstekend geschikt is voor het houden van jongvee. De gebouwen staan op een ruim erf en deze is voorzien van enkele ruwvoeropslagen.

Het geheel is goed verkaveld. De landerijen zijn gelegen achter de bedrijfsgebouwen (circa 32.86.25 c.q. 41.71.35 ha). Er is ongeveer 00.63.00 ha in gebruik als ondergrond voor de woning, bedrijfsgebouwen, erf en tuin.

Op dit moment worden er geen melkkoeien gemolken. Conform de gegunde melding is er een NB-wetvergunning verstrekt voor het houden van 35 melkkoeien en 43 stuks jongvee. Dit betekent dat er een ruime vergunning is voor het houden van jongvee. In totaal zouden er op basis van de verstrekte vergunning, 146 stuks jongvee gehouden mogen worden.

Ligging:

De boerderij is gelegen aan de Schoolbrink te Langelo. Met het woongedeelte midden in het dorp maar voor wat betreft de bedrijfsgebouwen en landerijen in het buitengebied. Roden en Norg zijn op korte afstand gelegen. Hiermee krijg je het beste van twee werelden: alle voorzieningen en levendigheid op korte afstand en alle ruimte en mogelijkheden om een goed boerenbedrijf te runnen. Langelo is een levendig dorp met voldoende activiteiten. Zo wordt bijvoorbeeld in het dorp het plaatselijke café middels een coöperatie geëxploiteerd.

In het gebied zijn zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven actief. Door de korte ligging t.o.v. van eerder genoemde dorpen en door het aanwezig zijn van een fietspad kunnen eventuele kinderen veilig en vlot naar de scholen. Natuurgebieden zijn in de regio voldoende te vinden, maar op een zodanige afstand dat zij geen beperking vormen voor de huidige bedrijfsvoering. Het openbaar vervoer is in het dorp voorhanden. Groningen en Assen zijn uitstekend per bus te bereiken. Roden en Norg hebben beide een regionale functie. Winkels, scholen en overige sociale voorzieningen zijn in ruime mate voorhanden.

Woonhuis:

Het betreft een robuuste en karaktervolle boerderij welke gebouwd is in 1925. De woning is keurig onderhouden en markant door zijn deels met pannen en rietgedekte kap. Het woongedeelte is op een goede wijze gerenoveerd en gemoderniseerd. Opgetrokken uit gemetselde steensmuren, houten kozijnen voorzien van grotendeels dubbele beglazing, houten en betonnen vloeren, beschoten kap en met pannen gedekt (voorhuis).

Indeling: hal/entree, toilet, toegang tot de moderne straatgerichte woonkamer met eetkamer, keuken met moderne inbouwkeuken, bijkeuken, badkamer met douche en dubbele wastafel, ruime slaapkamer met kastenwand. Vanuit het voorhuis is er toegang tot de deel/achterhuis.

1e verdieping: overloop met toegang tot 3 ruime slaapkamers (2 met dakkapel).

Er is een fraaie en verzorgde tuin aangelegd met enkele terrassen die voldoende privacy waarborgen. Naast de woning staat een in steen opgetrokken schuur die dienst doet als garage en opslagruimte maar ook mogelijkheden biedt voor een alternatieve bestemming.

Achterhuis:

Het achterhuis is thans nog geheel in gebruik als bedrijfsruimte. Opgetrokken uit steensmuren, gebintenconstructie met sporen en met riet gedekt. Het achterhuis is toegankelijk middels houten schuifdeuren en is voorzien van een betonnen vloer. De totale oppervlakte is circa 250 m2.

Jongveestal/Ligboxenstal

Een in 1972 gebouwde en nadien aangepaste en verbrede ligboxenstal. De stal heeft een centrale voergang en een 3+1 rijige opstelling. In totaal zijn er circa 80 GVE boxen. De stal is onder de roosters onderkelderd. Aan de voorzijde van de stal zijn het melklokaal en de melkstal gesitueerd.

De stal heeft een afmeting van circa 21,5 x 33 meter. De stal is in zijn geheel voorzien van een houten opbouw en is gedekt met ABC-golfplaten. Door het open karakter van de stal is er voldoende ventilatie en leent de stal zich nog uitstekend voor het houden van jongvee. Door zijn indeling en gebruikte materialen is de stal ook eenvoudig aan te passen naar een alternatieve bestemming. Onder de roosters is de stal onderkelderd. Totale capaciteit, inclusief een externe kelder is circa 900 m3. Het geheel is in een goede staat van onderhoud.

Werktuigenberging

Op het erf is tevens een halfopen werktuigenberging gerealiseerd. Deze is opgetrokken uit een stenen voet, houten spanten, houten gevels en met ABC-golfplaten gedekt. De vloer is voorzien van een gestorte betonvloer. De berging is in een goede staat van onderhoud en heeft een afmeting van circa 15.5 x 7 meter.

Erfverharding

Rondom de gebouwen ligt een ruime erfverharding (grotendeels beton). Naast de verharding zijn er 2 sleufsilo’s met een verharding van betonplaten. Oppervlakte respectievelijk 7 x 35 meter en 11 x 45 meter. Voor wat betreft het woongedeelte is er gebruik gemaakt van klinkerverharding. De verharding is in een goede staat van onderhoud.

Verkaveling, ligging, ontsluiting

De boerderij is rondom gelegen in uitvalswegen en daardoor prima ontsloten voor het aan- en afkomende verkeer. De ligging is zoals aangegeven midden in het landelijke gebied aan de rand van het dorp en op korte afstand van de Roden en Norg.

De verkaveling van de percelen is goed te noemen. De percelen zijn allen uitstekend te bereiken.

Mestopslag

Totale opslagcapaciteit van circa 900 m3 in de kelders onder de stallen en in een direct naastgelegen externe ondergrondse mestopslag.

Landbouwgronden

Het bedrijf, totaal groot 33.49.25 ha, is uit te breiden tot 42.34.35 ha. Circa 00.63.00 ha kan aangemerkt worden als ondergrond, erf en tuin van de boerderij en bedrijfsgebouwen. De grond bestaat uit goed doorlatende zandgrond, podzolgronden met een humushoudend zanddek en lemig fijn zand. Een deel van de grond heeft een moerige tussenlaag.

Milieuvergunning – NB-wetvergunning

Er is een door de provincie Drenthe aan verkoper verstrekte NB-wetvergunning voor het houden van 35 stuks melkvee en 43 stuks jongvee.

Bestemmingsplan

Het object ligt in het bestemmingsplan kleine kernen van de gemeente Noordenveld. De bestemming is een grondgebonden agrarisch bedrijf (melkveehouderij). Volgens de bestemming zijn er verschillende alternatieve mogelijkheden. Als voorbeelden worden genoemd: recreatie/kamperen (nevenfunctie), bed & breakfast en wonen. Kortom: ook naast de huidige functie zijn er mogelijkheden voor herontwikkeling. De gemeente heeft aangegeven mee te willen werken aan een Ruimte voor Ruimte traject indien gewenst.

Natuur Netwerk Drenthe

De boerderij en de landerijen vallen buiten het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit is de voormalige Ecologische Hoofdstructuur.

Natura 2000

Het bedrijf en de landerijen liggen op voldoende afstand van een Natura 2000 gebied.

Betalingsrechten

Bij de aanbieding zijn geen rechten inbegrepen. Eventuele overname van rechten is bespreekbaar. Fosfaatrechten zijn niet beschikbaar.

Overdracht
Status
beschikbaar
Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Kenmerken
Hoofdtype(n)
Perceeloppervlakte
40.30.0 ha
Grondsoort

Interessant voor
een bekende?