Foto's
Kenmerken

Tot 2016 was op deze locatie een pluimveehouderij gevestigd, waarvan de bedrijfsgebouwen in dat jaar grotendeels door brand verloren is gegaan. Wat er nu nog staat is de woonboerderij met aangebouwde schuurruimte.

Tot 2016 was op deze locatie een pluimveehouderij gevestigd, waarvan de bedrijfsgebouwen in dat jaar grotendeels door brand verloren is gegaan. Wat er nu nog staat is de woonboerderij met aangebouwde schuurruimte.

Het betreft echter nog steeds een locatie voor intensieve veehouderij met een bouwblok van 1 ha. Het perceel zelf is 1.30.30 ha groot.

De opstallen bevinden zich in een slechte staat van onderhoud en de funderingen van de verloren gegane stallen liggen er nog. Deze zijn gelegen onder een 110 KV hoogspanningsleiding.

Voor nieuwbouw of herbouw zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden. Ook Tennet zal hieraan medewerking moeten verlenen.

De kansen en (on)mogelijkheden met betrekking tot verkrijgen van de benodigde vergunningen voor herbouw op deze locatie zijn niet door verkoper of ons kantoor onderzocht.

Een alternatief zou kunnen zijn om het bedrijf te verplaatsen als hiervoor een geschikte locatie voorhanden is. Overleg met en medewerking van de gemeente en/of provincie is hiervoor noodzakelijk.

Voor het bedrijf is een milieuvergunning afgegeven op 13 mei 1997 voor het houden van 10 zoogkoeien, 5 vleesstieren en 28.730 legkippen.

Er is geen vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming. Er is geen PAS-melding gedaan.

Omschrijving gebouwen

Boerderij

Oorspronkelijk gebouwd in de jaren '20 en '40 van de vorige eeuw. In de jaren '90 is het woonhuis verbouwd. Het achterhuis heeft deels een houten gebintconstructie en deels stalen spanten. Een deel van de zij- en achtergevels is verwijderd. Een aangebracht overkapping verbindt de boerderij met een voormalige stal.

Het woonhuis heeft een woonoppervlakte van ca. 135 m², het bedrijfsgedeelte ca. 230 m². De vloeren zijn deels van hout, deels van beton. De woning wordt centraal verwarmd. De grotendeels kunststof kozijnen hebben isolerende beglazing.

De boerderij bevindt zich in een slechte staat van onderhoud.

Aangebouwde stal

Gebouwd ca. 1974 en ca. 10 x 17 m groot. Opgetrokken met halfsteens muren en hout spanten. Gedekt met asbesthoudende golfplaten. Ingericht met centraal voerpad, roostervloeren over mestkelders.

De staat van onderhoud is slecht.

Machineberging

Eenvoudig gebouwd in 1994, stalen constructie met damwand en schuifdeuren. De afmeting is ca. 31 x 8 m.

De staat van onderhoud is matig.

Scharrelstal

Een houten gebouw van ca. 50 jaar oud. Op stenen fundering en betonvloer. De afmeting is ca. 30 x 14 meter.

Het dak is met asbesthoudende golfplaten gedekt, aan de binnenkant voorzien van PUR-schuim.

De staat van onderhoud is slecht.

Funderingen

De afgebrande stallen hadden en afmeting van ca. 61 x 12 en 19 x 65 m². De betonvloer ligt op zand. Onder één van de vloeren bevindt zich nog een mestkelder van ca. 1.100 m³. Onder de betonvloer is asbesthoudend bekistingsmateriaal aanwezig.

Perceel grasland

Op korte afstand van de boerderij van de boerderij ligt een perceel grasland van 3.74.10 ha groot. Het perceel ligt in de EHS. In het bestemmingsplan zijn hierop natuurdoelstellingen bestemd. De perceelvorm is onregelmatig, wel is het direct bereikbaar vanaf de openbare weg.

Overdracht
Status
onder bod
Vraagprijs
€ 520.000,- k.k.
Kenmerken
Hoofdtype(n)
Perceeloppervlakte
5.4.40 ha
Grondsoort

Interessant voor
een bekende?