Exterieur
Kenmerken

Grasland

Interessant perceel grasland, direct gelegen achter het dorpshuis in Ravenswoud. Ideaal vierkant perceel van 1.42.00 ha.

Interessant perceel grasland, direct gelegen achter het dorpshuis in Ravenswoud. Ideaal vierkant perceel van 1.42.00 ha.

Perceel ligt al jaren braak.

Bereikbaar vanaf de openbare weg.

Bestemming

Agrarisch met landschappelijke en natuurlijke waarden.

Grondsoort

Moerige podzolgronden met een humushoudend zanddek en een moerige tussenlaag.

Voor mestwetgeving: zand.

Het bestemmingsplan laat alleen agrarisch gebruik toe zonder mogelijkheid tot bebouwing. Afwijking van het bestemmingsplan kan alleen als de gemeente (Ooststellingwerf) daaraan wil meewerken. Het onderzoeken of de bestemming gewijzigd kan worden, wordt aan de koper overgelaten. In de koopovereenkomst kan wel een meerwaardeclausule worden opgenomen.

Overdracht
Status
beschikbaar
Vraagprijs
€ 85.200,- k.k.
Kenmerken
Hoofdtype(n)
grasland
Perceeloppervlakte
1.42.0 ha
Grondsoort
veen, zand

Interessant voor
een bekende?