Weten wat uw huis echt waard is
We staan garant voor
een deskundige taxatie
Header 09

Een taxatie helpt kopers, verkopers en financiers om tot een reële en aanvaardbare prijs voor een woning te komen. Daarmee kunt u verder. Wij staan garant voor een deskundige taxatie. Lees over onze aanpak.

Een taxatie kan worden gebruikt voor diverse doeleinden en geeft op basis van feiten inzicht in de reële waarde van een woning. Veel taxaties worden uitgevoerd wegens financiering, al dan niet met Nationale Hypotheekgarantie. Daarom werken we ook samen met validiteitsinstituten zoals het NWWI.

Kadastrale recherche
We starten altijd met de kadastrale recherche. Die bestaat uit het opvragen van kadastrale leggers en kaarten bij het Kadaster. Zo brengen we het onroerend goed in kaart. Tevens vragen we naar het doel van de taxatie. Is er bijvoorbeeld sprake van verkoop? Alle relevante informatie verzamelen we.

Taxatie
Vervolgens vindt de werkelijke taxatie plaats. De aard en de kwaliteit van de woning en kavel zijn van belang, maar ook de ligging in de omgeving. Daarnaast doen we nader onderzoek naar de juridische bepaaldheid, omgevingsfactoren, transacties uit het (recente) verleden, bestemmingsplanvoorschriften en eventueel toekomstige wijzigingen daarop. De verkregen informatie analyseren en beoordelen we. Hieruit volgt de door ons getaxeerde waarde.

Rapportage
In het taxatierapport beschrijven we onze bevindingen. De getaxeerde waarden worden weergegeven en onderbouwd met berekeningen en analyses. Vervolgens ontvangt u het rapport.